Vila Marta

_ Opuštěná vila na okraji města je úzce spjatá se smutným příběhem Dagmar Šimkové, politické vězeňkyně československého komunistického režimu. Ve 20. letech nechal postavit honosnou vilu pan Jaroslav. Movitý bankéř, milující otec dvou dcer a oddaný manžel paní Marty. Pojmenování vily tedy není náhodné. Vzniklo z úcty k ženě, jejíž jméno nechal umístit nad vchodové dveře v podobě půlkruhového nápisu. […]

Sklad vyřazených atrakcí

_ Autíčka, pohádkové postavičky, zvířátka, kolotoče a spousty dalších rekvizit. To vše se ukrývá pod vrstvou prachu v obrovských halách, které se pomalu ztrácí mezi vzrostlými stromy a keři. Je smutné vidět všechny atrakce tiché a bez života. Kdysi hrály, hýbaly se a rozdávaly radost. Teď jen strnule čekají co s nimi bude dál a pomalu se rozpadají. Některé postavičky v sobě mají […]

Dům z flašek

_ V hlubokém lese a daleko od lidí stojí zvláštní dům. Přestože jsou místnosti prázdné a nezůstalo tu žádné vybavení, jsme naprosto okouzleni. Jeho stěny tvoří tisíce skleněných flašek. Neumím si představit, jak velké úsilí je vloženo do téhle podivné stavby. Už jen získat tolik lahví a dopravit je na tak odlehlé místo muselo dát mnoho práce. Majitel […]

Dělnický dům Spolková

_ Dělnický dům ve Spolkově ulici byl postaven ve dvou etapách. Na budovu z roku 1895 navazuje trojposchoďová funkcionalistická stavba z roku 1929, která vznikla na základě projektu architekta Eduarda Göttlichera. Dělnický dům býval významným centrem společenského dění a dělnického hnutí. V průběhu 2. světové války dělnický dům spadal pod brněnskou Zbrojovku. Sloužil jako zázemí pro kulturní a společenské akce. […]