Mechový důl

_ Výstavba dolu začala v roce 1960 na základě úspěšného průzkumu. První železná ruda byla vytěžena v květnu roku 1968. Hlavní ložisko mělo podobu ploše uložené čočky s délkou až 600 metrů, šířkou až 300 metrů a mocností až 90 metrů. Hornicky bylo otevřeno dvěma svislými jámami. Klecovou jámou o hloubce 224,5 metru a skipojámou pro dopravu materiálu s hloubkou 279 metrů. […]

Vila DP

_ Krásná opuštěná vila, kde se zastavil čas po smrti majitelů. Od té doby tu nikdo nežije a není ani na prodej. Ohledně dalšího osudu vily probíhají spory dědiců, ale jinak se nedají dohledat žádné další informace. Okna jsou plná pavučin a vše zakrývá vrstva prachu. Krásné koupelny, luxusní pokoje, klavír, osobní dopisy, kočárek a další vybavení. Vše tu […]

Sirotčinec I. L.

_ Oloupaná omítka, zničená kaple a prázdné kovové postele. Necítím se v bývalém sirotčinci vůbec dobře. Smutná atmosféra mě obklopuje hned od prvního okamžiku a nechce zmizet. Drží se mě až do chvíle, než odejdu pryč. Nedá se dohledat mnoho informací. Zřejmě tu nebýval pouze sirotčinec, ale i internátní škola a sanatorium. Budova je nejspíše opuštěná od 70. let. Od té […]

Palác Niebieski

_ Novorenesanční palác pochází z 19. století. Během války i po válce měl palác různá využití. Chvíli tu fungoval domov pro matky s dětmi, poté škola, zdravotní středisko s porodnicí a zubní ordinací, následoval sirotčinec a sanatorium pro léčbu onemocnění plic. Ke konci 20. století se vlastníkem stal soukromý majitel. Z paláce se měl stát hotel s apartmány, restaurací a konferenčními místnostmi. Avšak palác je stále prázdný […]