Fara K.


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22

_

Na malém náměstí, u nově opraveného kostela a mariánského sloupu, stojí i pozdně barokní fara. Přestože je památkově chráněná, její stav je více než žalostný. Stává se terčem zlodějů a vandalů. Vznik kostela i mariánského sloupu je datován do počátku 18. století. V polovině století tuto dvojici doplňuje budova, která nejprve slouží jako lokálie a až později, ke konci století, se stává farností.

Přes vyklizená spodní patra plná odpadků se dostáváme nahoru. Kolem ústřední chodby se schodištěm, jehož železné zábradlí dávno zmizelo, je šest pokojů a každý skrývá nějaké tajemství. Většina věcí je pohřbena pod trámy propadlých pater a tak nás více lákají místnosti, které zůstaly přístupné. Při vstupu do nich vržou původní prkenné podlahy a obklopuje nás těžký, zatuchlý vzduch smíchaný se zvířeným prachem. Prohlížíme si zničené zpěvníky a knížky, kterých jsou plné šuplíky a stoly. Křehký papír s náboženskými texty se téměř rozpadá. V jedné z nenápadných dřevěných krabic je i obsáhlý výpis jmen připomínající kartotéku. Postupně objevujeme různé věci sloužících při bohoslužbách a průvodech. Kromě drobných předmětů tu zůstalo i oblečení – jsou tu především bílé košile poskládané v rohu u plesnivějící stěny, dlouhá roucha, ornáty a vyšívané štóly.

Co opouštíme my – a co opouští nás? Snad za mé úvahy může místo nutící k přemýšlení, nebo všudypřítomné odkazy na vyšší smysl. Vlivem času tu mizí hmotné věci, nebo se procházíme i mezi ztracenými ideály? Proč někdo odejde a vše tu zanechá… Jako kdyby tu někdo opustil svoji víru. Víru v lidi, ale i víru v sebe sama a ve svou cestu. Smutná pomíjivost lidského bytí promlouvá z každého zákoutí a z každé věci. Nesmrtelnost je jen hezká iluze a z tohoto místa nakonec nezbyde vůbec nic. Zmizí stejně, jako ten, kdo mezi těmito zdmi kdysi dávno žil…

_

„Náboženství je život pod zorným úhlem věčnosti.“
– T. G. Masaryk

_

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fotografie podléhají autorským právům a nesmí být jakkoliv použity bez souhlasu autora a bez uvedení odkazu www.opustenamista.cz

_