Krematorium


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34
Slide 35
Slide 36
Slide 37

_

Dnes již opuštěné krematorium bylo slavnostně otevřeno v květnu roku 1910. V té době bylo jedním z nejmodernějších v Evropě. Zpočátku platila přísná pravidla pro pohřbívání žehem:
– musela být ručně psaná poslední vůle se souhlasem ke kremaci
– před spálením těla musel být předložen policejní výpis
– byla nutná přítomnost koronera, aby nijak nedošlo k zakrytí zločinu
– děti do 16 let nesměly být spalovány

Horní část krematoria sloužila ke shromáždění pozůstalých a obřadu. Poté byla rakev spuštěna do podzemních prostor a putovala do jedné z pecí. K tělu se přidávaly keramické číslovky, podle kterých se identifikoval popel. Některé z číslovek se dosud dají v krematoriu najít. Samotný proces žehu se ovládal pomocí pák na pecích. Některé z nich jsou stále čitelné: páka ascherost posouvala rošt (síto) na popel, drehplate posouvala desku, na které se zasouvala rakev do pece a muffel otevírala nebo zavírala vrata do pece.

Krematorium fungovalo do 90. let a bylo tu spáleno více než 100 000 lidí. Někteří z nich jsou pohřbeni na přilehlém hřbitově, o který se nikdo nestará. Většina náhrobků a uren je zničených a spadlých na zem.

Budova krematoria je chráněna jako historická památka.

 

Ashes to ashes, dust to dust

_

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fotografie podléhají autorským právům a nesmí být jakkoliv použity bez souhlasu autora a bez uvedení odkazu www.opustenamista.cz

_