Lázně Jablonec


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14

_

Neskákejte do vody – není tam!

_

Mezi kulturními památkami je možné najít secesní budovu bývalých městských lázní, které byly postaveny v letech 1908–1910 podle návrhu architekta Roberta Hemmricha. Součástí lázní byla sauna a pára, vanové koupele, možnost masáží a různých léčebných procedur. Samozřejmě nechyběl ani bazén, ve kterém probíhala především výuka plavání. Návštěvnost lázní však postupně klesala a svému účelu přestaly sloužit v roce 1995. Po roce 2003 byly uzavřeny definitivně.

Zájemci o koupi lázní nejsou a tak i nadále patří městu, které řeší jejich možné využití vzhledem k dobrému umístění v centru města. Odhad částky na opravu činí přibližně 150 mil. korun, což je natolik velká investice, že si ji město nemůže dovolit. Jedinou možností, jak znovu oživit budovu bývalých lázní, je vytvoření projektu, na které by město dostalo dotace. Ovšem dát dohromady takový projekt není snadné. Záměru musí vyhovovat budova, musí být ze strany veřejnosti poptávka o danou službu a provoz nesmí být prodělečný, ale naopak přispívat do rozpočtu. Postupně se uvažovalo o vytvoření městské knihovny, muzea nebo galerie. Objevily se i méně reálné návrhy, jako nahrávací studio, pivovar nebo opětovné zřízení lázní.

Budova i přes různé návrhy byla bez využití a tak ji město pronajalo za symbolickou cenu spolku ArtproProstor, který má snahu vdechnout tomuto místu život pomocí veřejných vystoupení. A tak lázně ožívají díky tanci, hudbě, divadlu a různým uměleckým inscenacím. Lázně se tak dostávají do stále většího povědomí a je možné, že právě zájem ze strany spolku je jejich nadějí na záchranu.

_

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fotografie podléhají autorským právům a nesmí být jakkoliv použity bez souhlasu autora a bez uvedení odkazu www.opustenamista.cz

_