Palác Niebieski

_ Novorenesanční palác pochází z 19. století. Během války i po válce měl palác různá využití. Chvíli tu fungoval domov pro matky s dětmi, poté škola, zdravotní středisko s porodnicí a zubní ordinací, následoval sirotčinec a sanatorium pro léčbu onemocnění plic. Ke konci 20. století se vlastníkem stal soukromý majitel. Z paláce se měl stát hotel s apartmány, restaurací a konferenčními místnostmi. Avšak palác je stále prázdný […]