Zámek Holíč


Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12
Slide 13
Slide 14
Slide 15
Slide 16
Slide 17
Slide 18
Slide 19
Slide 20
Slide 21
Slide 22
Slide 23
Slide 24
Slide 25
Slide 26
Slide 27
Slide 28
Slide 29
Slide 30
Slide 31
Slide 32
Slide 33
Slide 34

_

K zámku se váže pověst o Bílé paní:

Kdysi dávno byl majitelem holíčského zámku bohatý šlechtic a spokojeně zde žil se svojí manželkou a dcerou. Společné štěstí jim ale nevydrželo dlouho. Vypukla válka a musel odejít do cizích krajin. Už se nikdy nevrátil. Ovdovělá žena se začala stranit lidem a nejvíce času trávila v zámecké kapli se svými modlitbami. Služebnictvo muselo procházet chodbami velmi potichu a okenice zůstávaly zavřené. Celý zámek se topil v tichu a šeru tak, jako její srdce. 

Jen krásná dcera pro matčin smutek neměla pochopení. Každý den chodila na plesy a slavnosti. Matka jí často domlouvala, aby svoje mládí nepromarnila v povrchních zábavách a více se starala o svojí duši. Jenže rozmazlené děvče si matčiných proseb nijak nevšímalo.

Stalo se, že jednou marně čekala na dceřin návrat z plesu. Slunce bylo už vysoko na obloze a zvon už třetím úderem zval k modlitbám. Zámecká paní, služebnictvo i kněz čekali na její příchod, aby mohla mše začít. Jenže marně. Po chvíli přiběhl zadýchaný sluha a oznámil, že dcera na mši nepřijde. Matka, zoufalá z dceřiné bezbožnosti, ji proklela:

Ať se ta bezbožná propadne do hlubin země
a ani po smrti nenajde pokoje,
kterým za živa tak pohrdala!

V té chvíli dcera padla mrtvá k zemi a krutá kletba se vyplnila. Od té doby, za deštivých a bouřlivých nocí, se v zámku zjevuje přízrak Bílé paní. Vychází z podzemního sklepení a kráčí schodištěm. V jedné ruce svírá hořící svíci a v druhé stříbrnou mísu. Její pláč a nářek se rozléhá v prázdných chodbách a slzy padají do stříbrné mísy. Neštěstí prokleté dívky bude zlomeno až ve chvíli, kdy se mísa naplní slzami až po okraj. To se však nikdy nestane. Za úsvitu se z podzemí vynoří černý pes a téměř naplněnou mísu ji vyrazí z ruky.

_

Historie zámku začíná již v 2. polovině 12. století, kdy byl dřevěný hrad postaven za účelem obrany uherského království proti království českému. Na přelomu 13. a 14. století Matúš Čák Trenčiansky z Holíče podnikal výboje na Moravu, což vedlo k odvetné výpravě českého krále Jana Lucemburského. Ani vodní opevnění nezabránilo dobytí a česká posádka zde zůstala až do roku 1332. V jižní části hradu tehdy vznikl obdélný kamenný palác a čtverhranné věže na obou jeho koncích. Dodnes je zachován ve výšce dvou pater v jižním křídle zámku. Na konci 14. století jej získal Ctibor ze Stibořic. Po něm hrad držel jeho stejnojmenný syn a následně Šlikové do roku 1489. Také došlo k dalšímu rozšíření hradu, na západní straně bylo postaveno nové kamenné palácové křídlo.

V roce 1489 získali holičské panství Czoborovci. V poslední třetině 16. století se z hradu stal čtyřkřídlý renesanční zámek. Před středověkým příkopem vzniklo nové renesanční opevnění s vnějším vodním příkopem. I tak byl zámek v 17. století vypálen povstaleckým vojskem. V 18. století koupil zadlužené panství  František Štefan Lotrinský, manžel císařovny Marie Terezie. Zámek byl přestavěn v barokním stylu na reprezentativní letní sídlo císařské rodiny. Východní křídlo bylo strženo a dispozice se změnila na trojkřídlou. V této podobě zůstal zámek dodnes. V okolí vznikla francouzská zahrada a renesanční opevnění se stalo její součástí. Habsburkům zámek sloužil jako občasné letní sídlo až do roku 1918. Poté připadl státu.

Po roce 1919 se z reprezentačních prostor mnoho nedochovalo. Zámek fungoval jako škola a hospodářské budovy s přilehlým parkem byly využívány pro zemědělské účely. V 2. polovině 20. století byl zámek vyhlášen za národní kulturní památku, to ale celkové devastaci stavby nezabránilo. V roce 1989 se objekt stal majetkem města, které zámek prodalo soukromé firmě. Ta sice měla velké plány, ale do oprav se nikdy nepustila. Po velmi dlouhou dobu se o chátrající objekt nikdo nestaral a tak město v roce 2007 odkoupilo zámek zase zpět.

_

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fotografie podléhají autorským právům a nesmí být jakkoliv použity bez souhlasu autora a bez uvedení odkazu www.opustenamista.cz

_